Patryk Brzeski Wikipedia


Źródło wiedzy o navaja. Opisy, charakterystyka, specyfikacje, galeria i artykuły o tradycyjnych hiszpańskich nożach navajas. Miasto na prawach powiatu w południowo. Zachodniej polsce, na nizinie śląskiej, nad rzeką. Imię i nazwisko borys szyc. Data i miejsce urodzenia 4 września.