Beyanname Verme Takvimi


Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı. Gelir idaresi başkanlığı. Vergi usul kanunu sirküleri. Kurumlar vergisi beyannamesi. Kurum ortaklarina ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim. Transfer fiyatlandirmasi. Yazılı ve uygulamalı sınavlar. Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve.
Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler hakkında sık sorulan sorular. Hazine ve maliye bakanlığı. Beyanname verme ve ödeme süreleri tablosu. Kdv, geçici, muhtasar, kurumlar, damga, emlak konut gibi birçok verginin ödeme sürelerini bu tabloda. Sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine ilişkin önemli duyuru mükelleflerimizi ve vatandaşlarımızla birlikte yabancı ülke mükelleflerine.
Kağıt ortamında beyanname vermek durumundaysanız, indirilmesi mümkün olan beyannameleri doldurarak vergi dairenize verebilirsiniz. Gelir idaresi başkanliği. İstanbul vergi dairesi başkanliği. Mükellef hizmetleri usul grup müdürlüğü sayı. Muhasebe rehberi, vergi rehberi, ssk rehberi, maliye rehberi, iş rehberi, işsizlik rehberi, mali mevzuatlar muhasebenet forum muhasebe güncel bilgi.