Bucaqlar


Bucağın digər növləri qonşu bucaqlar. Bir tərəfi ortaq, digər tərəfləri isə tamamlayıcı yarım düz xətlər olan iki bucağa qonşu bucaqlar deyilir. Uterus, yunanca metra, delphus, hystera. Tək və əzələvi üzvlərdən olub kiçik çanaqda, düz bağırsağın önündə, sidikliyin arxasında yerləşmişdir. Riyaziyyat fənni və v sinif üzrə testlər və sual. Cavablar mündəricatı verilib. Burada paraqrafı seçərək ona uyğun olan testlərə baxa.
Riyaziyyat fənni və v sinif üzrə testlər və sual. Cavablar mündəricatı verilib. Burada paraqrafı seçərək ona uyğun olan testlərə baxa bilərsiniz. Bucağın digər növləri qonşu bucaqlar. Bir tərəfi ortaq, digər. Uterus, yunanca metra, delphus, hystera. Tək və əzələvi üzvlərdən olub kiçik çanaqda, düz bağırsağın önündə.